prova-på-äggoljetempera

Prova-på-äggoljetempera hos Färgtrappan!
Vi gör olika pigmentblandningar, mixar äggolja och blandar färgen,
målar på olika typer av underlag, pratar om pigments egenskaper, penselvård med mera.

Nästa tillfälle: Nya tider kommer 2018! För intresseanmälan skicka ett mail till info@fargtrappan.se

OBS, INGA FÖRKUNSKAPER KRÄVS!