färgsättning

En färgsättning innebär att vi gemensamt tar ett helhetsgrepp på plats och går igenom önskemål samt
vilka förutsättningar som finns avseende färgval, dvs. läge, omgivning, husets/lägenhetens karaktär,
ljusförhållanden, funktioner för de olika rummen samt inredning att ta hänsyn till (ex. träslag, kakel mm).
Den känsla ni vill åstadkomma med hjälp av färgsättningen är också en viktig del att ta med.
Från denna helhet arbetar jag sedan fram ett komplett färgsättningsförslag. Önskas en begränsad färgsättning
till en del av ytan går det också bra.

En enklare form av färgsättning är en timmas kulörrådgivning. Om ni redan vet vilka kulörer ni vill
använda er av, men känner er osäkra på om de kommer att fungera tillsammans som ni tänkt er och
därför behöver någon att diskutera och bolla tankar och idéer med. Här blir det dock inte den samlade bild
och färgsättningsförslag som ingår vid en färgsättning.

Färgtrappan färgsätter privata och offentliga miljöer. Såväl interiört som exteriört.
 Såväl äldre som moderna miljöer.
Färg- och kulörvalen görs först och främst i äggoljetempera, men använder mig också av NCS färgsättningssystem ifall en annan färgtyp önskas. Det framgår dessutom alltid i mina färgsättningsförlag vilken typ av färg som föreskrivs för att det ska bli en så bra och hållbar färgsättning som möjligt.

Jag är utbildad Diplomerad färgrådgivare och färgsättare (exteriör och interiör) vid NCS Colour Academy
och har lång erfarenhet av att arbeta med färg och färgseende.
/Maj-Liz Marcusson

Välkommen att kontakta mig på info@fargtrappan.se för frågor och /eller offert.