moddlare

När man målar med äggoljetempera använder man en sk moddlare. Dessa moddlare  har naturborst.
Bredd 50, 100 och 125mm ingår i standardsortimentet.

Moddlare

Moddlare