8 mars100 VÄGG

Mörk gråblå laserande färg. Ger en känsla av friskhet, vatten och rymd. Målas endast på ytor fria från stänk av vätskor med lågt pH.
VIKT: 275 g
NCS: ca 6022-B