2 maj 80 VÄGG/SNICK

Mild grågrön kulör. Ljusreflekterande och ändrar karaktär beroende på ljuset och omgivande kulörer.
VIKT: 295 g
NCS: ca 5015-G50Y